Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Informācijas centra ēkas apkures sistēmas nomaiņa”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
06.05.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina atklātu konkursu
Iepirkuma apraksts:
“TA-121 modernizācija”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
konkurss@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Kontroles kabeļu līniju izolācijas pretestības mērīšana, aktu sastādīšana.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Kabeļu metālkonstrukciju nomaiņa.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
23.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Telefona sakaru sistēmas modernizācija (sadales skapja nomaiņa).”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
Evija.Linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
Evija.Linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.04.2021
Pievienotie dokumenti: