Par pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai SIA “VK Terminal Services” teritorijā (terminālā un administratīvajā ēkā)

Ņemot vērā būtiski pieaugošo saslimstību ar Covid-19 un Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.10.2021. izdoto rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka no 2021. gada 15. novembra tiek plānota pastiprināta cilvēku plūsmas kontroles uzsākšana ieejai SIA “VK Terminal Services” termināla teritorijā un administratīvajā ēkā Dzintaru ielā 66, Ventspilī. Tiek plānots, ka ieeja caur caurlaides punktiem, galvenokārt, būs iespējama tikai personām, kurām ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai personām ar testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām, vai personām ar darba devēja ne agrāk kā pirms 72 stundām organizētu skrīninga antigēna testu. Tas attiecas gan uz personām ar jau izsniegtām caurlaidēm, gan uz personām, kam izsludinātās ārkārtas situācijas laikā tiks izsniegtas pastāvīgās vai vienreizējās caurlaides.

Papildus vēlamies vērst uzmanību, ka atbilstoši minētajam rīkojumam, no 2021. gada 15. decembra darbu klātienē SIA “VK Terminal Services” teritorijā varēs veikt tikai ārpakalpojumu sniedzēju darbinieki, kuriem ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Joprojām visām personām SIA “VK Terminal Services” teritorijā (terminālā un administratīvajā ēkā) jāievēro šādas prasības, kuru izpildes kontrole tiks pastiprināta:

 • aizliegts apmeklēt struktūrvienības, iekštelpas, citas darba vietas, ja apmeklējums nav saistīts ar darbu izpildi saskaņā ar līgumiem, normatīvajiem aktiem vai instrukcijām;
 • aizliegts apmeklēt koplietošanas telpas, kas nav tiešās darba vietas tuvumā (darbuzņēmēju darbiniekiem – saskaņā ar SIA “VK Terminal Services” atbildīgo kontaktpersonu norādījumiem);
 • kontaktēties ar SIA “VK Terminal Services” personālu prioritāri tikai ārpus telpām, obligāti lietot pareizi uzliktu sejas masku un ievērot vismaz 2 m distanci;
 • iekštelpās, tai skaitā darba kabinetos, ja telpā atrodas vairāk par vienu darbinieku, obligāti lietot  sejas maskas;
 • plānot un organizēt darbu tā, lai iespēju robežās nodrošinātu darbinieku fizisko distancēšanos (vismaz 2 m);
 • ja darbu veic ārpus telpām un fiziskā distancēšanās ne mazāk kā 2 m nav iespējama, visiem darbiniekiem jālieto sejas maskas;
 • sadalīt kopā (vienā telpā vai vienā objektā) strādājošos maksimāli mazākās grupās.

 

Termināļa teritorijā un administratīvajā ēkā aizliegts atrasties darbuzņēmēju darbiniekiem:

 • kuriem ir laboratoriski apstiprināta COVID-19 diagnoze;
 • kuri nav ne vakcinēti pret Covid-19, ne pārslimojuši Covid-19 infekciju un pēdējo 14 dienu laikā uzturējušies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm (https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0), uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;
 • kuri pēdējo 10 dienu laikā bijuši kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un nav ne vakcinēti pret Covid-19, ne pārslimojuši Covid-19 infekciju;
 • kuriem ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes: iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi, bet nav veiktas nepieciešamās pārbaudes un saņemti to rezultāti; kuriem darba pienākumu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Aicinām Jūs un Jūsu darbiniekus ar izpratni un pilnu nopietnību izturēties pret piesardzības pasākumiem un pateicamies par Jūsu ieguldījumu savu darbinieku un apkārtējo personu pasargāšanā, nodrošinot nepārtrauktu saimniecisko darbību šajā laikā.