Atjaunotā elektroapgādes apakšstacija TA-104 nodota ekspluatācijā

2021.gadā SIA “VK Terminal Services” nomātajā 36. piestātnē Ventspils ostā tika uzsākta TA-104 jaunas un automatizētas elektroapgādes apakšstacijas būvniecība.

Veco apakšstacijas iekārtu, kuras tika montētas vēl 1977.gadā, ekspluatācijas periods ir noslēdzies, turklāt šīs iekārtas un to montāžā izmantotās tehnoloģijas 2022. gadā vairs neatbilst vides un drošības standartiem un tās projekta ietvaros ir demontētas un utilizētas. Savukārt SIA “VK Terminal Services” pēc rekonstrukcijas pabeigšanas ir ieguvis modernu, kompaktu un mūsdienīgu apakšstaciju, kuras ekspluatācija nodrošina elektroapgādes drošību galvenajiem SIA “VK Terminal Services” klientiem uz piestātnēm, kā arī nodrošina elektroapgādi ostas navigācijas objektiem Ventspils ostas Ziemeļu molā.

SIA “VK Terminal Services” elektroapgādes struktūrvienības speciālisti projektu realizēja sadarbībā ar ilggadēju partneri SIA  “Latus Sardze” un SIA “ABB”. Ventspils pašvaldības būvniecības administratīvā inspekcija 30.08.2022 ir izdevusi aktu par  būves pieņemšanu ekspluatācijā.