Vides aizsardzības un drošības dokumenti

SIA VK Terminal Services savā darbībā pievērš lielu uzmanību ekoloģijai un vides jautājumiem. Uzņēmuma teritorijā tiek ekspluatētas mūsdienīgas tehnoloģijas ar  vadības un kontroles sistēmām, kas nodrošina drošu ķīmisko un naftas produktu kravu pieņemšanu, uzglabāšanu un atkraušanu. Vides un darbinieku aizsardzībai izstrādāta apkārtējās vides uzraudzības sistēma saskaņā ar Latvijas likumdošanu.  

Videi draudzīgs uzņēmums VKTS

Videi draudzīgs uzņēmums.

Rūpniecisko avāriju novēršanas politika VKTS

Vides politikā ietvertas saistības par tiesību aktu un citu, ar vides aspektiem saistītu prasību ievērošanu.

Kvalitātes un vides politika VT

Nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstību mūsu klientu pamatotām prasībām gaišo naftas produktu pieņemšanā, uzglabāšanā un iekraušanā, iespējami racionāli izmantojot dabas resursus un saglabājot nepiesārņotu vidi.

Rūpniecisko avāriju novēršanas politika VT

Nodrošināt drošu objekta ekspluatāciju, darba un vides aizsardzības prasību ievērošanu, novērst nevēlamu notikumu un avāriju cēloņus un samazināt to kaitīgo iedarbību uz apkārtējo vidi.