Vides aizsardzības un drošības dokumenti

SIA VK Terminal Services savā darbībā pievērš lielu uzmanību ekoloģijai un vides jautājumiem. Uzņēmuma teritorijā tiek ekspluatētas mūsdienīgas tehnoloģijas ar  vadības un kontroles sistēmām, kas nodrošina drošu ķīmisko un naftas produktu kravu pieņemšanu, uzglabāšanu un atkraušanu. Vides un darbinieku aizsardzībai izstrādāta apkārtējās vides uzraudzības sistēma saskaņā ar Latvijas likumdošanu.  

Kvalitātes politika

SIA "VK Terminal Services" pastāvīgi pilnveido sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

Pieteikums caurlaižu saņemšanai

Rūpniecisko avāriju novēršanas politika VKTS

Vides politikā ietvertas saistības par tiesību aktu un citu, ar vides aspektiem saistītu prasību ievērošanu.

Videi draudzīgs uzņēmums VKTS

Videi draudzīgs uzņēmums.