Vides aizsardzības un drošības dokumenti

SIA VK Terminal Services savā darbībā pievērš lielu uzmanību ekoloģijai un vides jautājumiem. Uzņēmuma teritorijā tiek ekspluatētas mūsdienīgas tehnoloģijas ar  vadības un kontroles sistēmām, kas nodrošina drošu ķīmisko un naftas produktu kravu pieņemšanu, uzglabāšanu un atkraušanu. Vides un darbinieku aizsardzībai izstrādāta apkārtējās vides uzraudzības sistēma saskaņā ar Latvijas likumdošanu.  

ISO 14001

Lejamkravu, tai skaitā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu pieņemšanas uzglabāšanas un iekraušanas infrastruktūras apkalpošana un tehnoloģisko procesu veikšana.

ISO 9001

Lejamkravu, tai skaitā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu pieņemšanas uzglabāšanas un iekraušanas infrastruktūras apkalpošana un tehnoloģisko procesu veikšana.