Vides aizsardzības un drošības dokumenti

SIA VK Terminal Services savā darbībā pievērš lielu uzmanību ekoloģijai un vides jautājumiem. Uzņēmuma teritorijā tiek ekspluatētas mūsdienīgas tehnoloģijas ar  vadības un kontroles sistēmām, kas nodrošina drošu ķīmisko un naftas produktu kravu pieņemšanu, uzglabāšanu un atkraušanu. Vides un darbinieku aizsardzībai izstrādāta apkārtējās vides uzraudzības sistēma saskaņā ar Latvijas likumdošanu.  

B kategorijas atļauja

B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VE13IB0007

B kategorijas atļaujas grozījumi

Lēmums par grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE13IB0007

B kategorijas papildinājumi

Atļauja B kategorijas piesārnojošai darbībai NR. VE13IB0007 papildinājumi.